Bangalore Fashion Week

24th Winter Festive Edition

Bangalore Fashion Week

24th Winter Festive Edition
Models


Female Models


Ashika Shetty

Chandana Rao

Harsha Gowda

Megha Nair

Megha Shiv Kumar

Prakruthi

Priyanka Diwan

Riya TM

Sadiya

Sapna Singh

Shalini Singh

Sharon Rashi

Shrutika Sharma

Vamshi

Zulfishaan Ali


Male Models


Absar Habib

Chiron Naoba

Ginto Jhonny

Manas

Rayan Dembla

Stibo Yen

Uthkarsh Rajeshwar

Zubair Sheriff